ข่าวและกิจกรรม

กติกาและเงื่อนไข กิจกรรม แชะ แชร์ รีเฟรช
ข่าวและกิจกรรม

แชะ แชร์ รีเฟรช !! กับจูซเนส เครื่องดื่มผสมรังนกแท้
ลุ้น Meet & Greet สุด Exclusiveกับหมาก ปริญ
เพียงถ่ายรูปในวันทำงานกับ จูซเนส รสใดก็ได้
ถ่ายทอดความสดชื่นที่ฟินที่สุดในแบบของคุณ
ลุ้นรับจี้ทองคำและสมาร์ทวอชสุดคูล ทุก ๆ สัปดาห์ มูลค่ารวมกว่า 300,000บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------

กติการ่วมกิจกรรม :

1. ถ่ายภาพโมเม้นต์ที่ให้ความรู้สึกรีเฟรชที่สุดในวันทำงาน โดยให้มีเครื่องดื่ม Juice Nest อยู่ในภาพ
2. Comment ใต้โพสบอกเราว่าคุณชอบ Juice Nest เพราะอะไร?พร้อมภาพถ่ายคู่ Juice Nest
3. กด Like & Share กิจกรรมนี้ลงบน Timeline ของท่าน พร้อมตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ (Public)
4. พร้อมใส่แฮชแท็ก #JuiceNest #รังนกแท้ #แชะแชร์รีเฟรช
5. ผู้ที่มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัล จะต้องกรอกรายละเอียดเพื่อยืนยันเข้าร่วมกิจกรรมใน Link: http://bit.ly/2IKFBv9

 

เงื่อนไขในการรับรางวัล

1. การคัดเลือกผู้โชคดีรายสัปดาห์ตัดสินโดยการจับฉลากจากผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมด และผลการตัดสินนั้นถือเป็นอันสิ้นสุด
2. การคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อได้รับรางวัลเป็นสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet กับ หมาก ปริญ สุภารัตน์ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ทางบริษัทฯกำหนดตัดสินโดยการคัดเลือกจากภาพผู้ที่ทำถูกต้องตามกติกาทั้งหมด และโดนใจคณะกรรมการที่สุด และผลการตัดสินนั้นถือเป็นอันสิ้นสุด โดยจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 8 คน รวมทั้งหมด 40 คน
3. ประกาศผลหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมในรอบนั้น ๆ ภายในระยะเวลา 3 วัน
4. บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ตามระบบฐานข้อมูลของบริษัท หากไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่ประสงค์ขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสารองในลำดับถัดไป หากผู้โชคดีสำรองไม่มารับของรางวัล บริษัทฯ จะมอบของรางวัลให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป
6. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องรับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่าย 5%

 

หมายเหตุ:
1. สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล สามารถส่งภาพเข้ามาร่วมสนุกได้ทุกรอบกิจกรรม แต่ต้องเป็นภาพที่ไม่ซ้ำกัน
2. ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป ยกเว้นการคัดเลือกผู้โชคดีสำหรับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet กับ หมาก ปริญ สุภารัตน์

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

ระยะเวลาร่วมสนุก

ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 01 - 07 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 08 - 14 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 15 - 21 กรกฎาคม 2562

 

วันประกาศผลรางวัล จำนวน 5 ครั้ง

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 2 วันที่ 03 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 3 วันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 4 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 5 วันที่ 24 กรกฎาคม 2562

 

รายละเอียดของรางวัล มีดังนี้

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 1:
รางวัลใหญ่: สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet กับ หมาก ปริญ สุภารัตน์ สุด Exclusive จำนวน 8 ท่านรางวัลรายสัปดาห์: จี้ทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 4,925 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 24,625 บาท และXiaomiAmazfit BIP สมาร์ทวอช มูลค่ารางวัลละ 1,990 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 6,915 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 2:
รางวัลใหญ่: สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet กับ หมาก ปริญ สุภารัตน์สุด Exclusive จำนวน 8 ท่านรางวัลรายสัปดาห์: จี้ทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 4,925 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 24,625 บาท และ XiaomiAmazfit BIP สมาร์ทวอช มูลค่ารางวัลละ 1,990 บาทจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 6,915 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 3:
รางวัลใหญ่: สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet กับ หมาก ปริญ สุภารัตน์สุด Exclusive จำนวน 8 ท่านรางวัลรายสัปดาห์: จี้ทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 4,925 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 24,625 บาท และ XiaomiAmazfit BIP สมาร์ทวอช มูลค่ารางวัลละ 1,990 บาทจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 6,915 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 4:
รางวัลใหญ่: สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet กับ หมาก ปริญ สุภารัตน์สุด Exclusive จำนวน 8 ท่านรางวัลรายสัปดาห์: จี้ทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 4,925 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 24,625 บาท และ XiaomiAmazfit BIP สมาร์ทวอช มูลค่ารางวัลละ 1,990 บาทจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 6,915 บาท

รางวัลสำหรับการจับรางวัล ครั้งที่ 5:
รางวัลใหญ่: สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Meet & Greet กับ หมาก ปริญ สุภารัตน์สุด Exclusive จำนวน 8 ท่านรางวัลรายสัปดาห์: จี้ทองคำหนัก 1 สลึง มูลค่ารางวัลละ 4,925 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 24,625 บาท และ XiaomiAmazfit BIP สมาร์ทวอช มูลค่ารางวัลละ 1,990 บาทจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 6,915 บาท

 

รวมจำนวนของรางวัลตลอดทั้งรายการ จำนวน 80 รางวัล

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมโดยละเอียด

1. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด หากพบว่าผู้โชคดีมีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล ไม่ว่ากรณีใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึงสิทธิ์ในรายการนี้
3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือโอนสิทธิ์ ให้แก่ผู้อื่นได้
4. ผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่า ของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.4/2528 ลงวันที่26 กันยายน2528 ประกอบคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป.104/2544 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544
5. พนักงานและครอบครัวของพนักงาน บริษัท เจเอส เอเซีย เบฟเวอเรจ จากัด หรือบริษัท ในเครือ รวมทั้งบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

โดยมีกำหนดจับรางวัลทั้งหมด 5 ครั้ง เริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 (เวลา 12.30 น.) – วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 (เวลา 22.00 น.) กำหนดจับรางวัลดังนี้

ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ร่วมรายการ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. - วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 22.00 น.
จับรางวัล วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดี www.juicenest.com และwww.facebook.com/juicenest วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ครั้งที่ 2 สำหรับผู้ร่วมรายการ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. - วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 22.00 น.
จับรางวัลวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดี www.juicenest.com และwww.facebook.com/juicenest วันที่ 3 กรกฎาคม2562

ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ร่วมรายการ ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา12.30 น. – วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา22.00 น.
จับรางวัลวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดี www.juicenest.com และwww.facebook.com/juicenest วันที่ 10 กรกฎาคม2562

ครั้งที่ 4 สำหรับผู้ร่วมรายการ ครั้งที่ 4 ตั้งแต่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา12.30 น. – วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา22.00 น.
จับรางวัลวันที่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดี www.juicenest.com และwww.facebook.com/juicenest วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

ครั้งที่ 5 สำหรับผู้ร่วมรายการ ครั้งที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา12.30 น. – วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา22.00 น.
จับรางวัลวันที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. และประกาศรายชื่อผู้โชคดี www.juicenest.com และwww.facebook.com/juicenest วันที่ 24 กรกฎาคม2562

 

สถานที่จับรางวัล : 111/1035 หมู่ที่ 1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

กลับ